velky banner

PROFESSIONAL WELDING MACHINES

BSU jednofazové bodovky stolové

BSU

JEDNOFÁZOVÉ BODOVKY STOLOVÉ Sú to odporové zváracie stroje konštruované pre montáž na pracovný stôl, s priamočiarym pohybom hornej elektródy určené na bodové zváranie dielcov malých rozmerov z nízkouhlíkových ocelí s obsahom uhlíka max. 0,3%, pozinkovaných plechov ale najmä na zváranie ťažšie zvariteľných materiálov ako napr. Al a jeho zliatín. Uplatňujú sa predovšetkým v kusovej a malosériovej výrobe. Jednoduché ovládanie je umožnené moderným mikropočítačovým riadením, ktoré okrem iného umožňuje:
  • Plynule riadiť výkon zváracieho stroja
  • Kompenzovať zmeny napájacieho napätia
  • Svahový nárast zváracieho prúdu
  • Riadenie prietoku chladiacej vody
  • Samodiagnostiku a diagnostiku zváracieho Stroja
  • Prednastavenie až 30 rôznych zváracích programov
  • Riadenie pre pozinkované plechy s reguláciou prúdu
  • Transformátor s výkonom 25 kVA
  • Vyloženie ramena 300 mm


Prospekt na stiahnutie
©2013 VTS.sk
Google+
created by CREAS