velky banner

PROFESSIONAL WELDING MACHINES

BS jednofázové bodovky stolové

BS

jednofázové bodovky stolové Sú to odporové zváracie stroje konštruované pre montáž na pracovný stôl, s priamočiarym pohybom hornej elektródy určené na bodové zváranie dielcov malých rozmerov z nízkouhlíkových ocelí s obsahom uhlíka max. 0,3%, pozinkovaných plechov a po úprave zváracích elektród aj farebných kovov. Uplatňujú sa predovšetkým v kusovej a malosériovej výrobe. Jednoduché ovládanie je umožnené moderným mikropočítačovým riadením, ktoré okrem iného umožňuje:
  • Plynule riadiť výkon zváracieho stroja
  • Kompenzovať zmeny napájacieho napätia
  • Svahový nárast zváracieho prúdu
  • Riadenie prietoku chladiacej vody
  • Samodiagnostiku a diagnostiku zváracieho Stroja
  • Prednastavenie až 30 rôznych zváracích programov
  • Na objednávku riadenie pre pozinkované plechy s reguláciou prúdu
Výber stroja je možné optimalizovať s nasledujúcimi možnosťami:
  • Transformátor s výkonom 10 kVA alebo 20 kVA
  • Vyloženie ramena 200 alebo 300 mm

Prospekt na stiahnutie
©2013 VTS.sk
Google+
created by CREAS