velky banner

PROFESSIONAL WELDING MACHINES

BP/L stredné stacionárne jednofázové odporové zváracie stroje

BP/L

stredné stacionárne jednofázové odporové zváracie stroje Sú to profesionálne odporové zváracie stroje určené pre malosériovú ale aj pre hromadnú výrobu, hlavne pre zváranie ocelí s obsahom uhlíka max 0,3%. Jednoduché ovládanie je umožnené moderným mikropočítačovým riadením s mnohými nastaviteľnými funkciami ako napríklad meranie a regulácia zváracieho prúdu. Štandardne sú stroje osadené zásobníkmi na stlačený vzduch čo značne zvyšuje dynamiku napúšťania pneumatického valca a tým aj kadenciu zvárania. Konštrukčne sú riešené ako stavebnica, ktorá umožňuje vybrať si pre svoje potreby optimálny stroj z hľadiska spotreby elektrickej energie, tlakového vzduchu a chladiacej vody pri maximálnej zváracej schopnosti stroja. Pri výbere je možné vychádzať z týchto možností:
  • Transformátory s výkonmi 90 kVA a 125 kVA
  • Vyloženie bodovky 500 - 1000 mm
  • Vyloženie výstupkového zváracieho stroja pevných 315 mm
  • Zváracia sila 6,3 kN a 10 kN
  • Pomocný zdvih pre optimalizáciu spotreby vzduchu a zvýšenie rýchlosti zvárania
  • Riadiaci systém bez merania ( Jednoduché aplikácie) alebo s meraním a reguláciou zváracieho prúdu
  • Na objednávku inštalácia proporcionálneho ventilu s elektronickou spätnoväzbovou reguláciou tlaku, pre aplikácie vyžadujúce sledovanie zváracej sily
  • Elektromagnetický ventil na úsporu chladiacej vody (ak stroj nieje napojený na uzavretú sústavu)


Prospekt na stiahnutie
©2013 VTS.sk
Google+
created by CREAS