velky banner

PROFESSIONAL WELDING MACHINES

BP/L ťažké stacionárne jednofázové odporové zváracie stroje

BP/L

ťažké stacionárne jednofázové odporové zváracie stroje Sú to profesionálne odporové zváracie stroje určené pre malosériovú ale aj pre hromadnú výrobu, hlavne pre zváranie ocelí s obsahom uhlíka max 0,3%. Jednoduché ovládanie je umožnené moderným mikropočítačovým riadením s mnohými nastaviteľnými funkciami ako napríklad meranie a regulácia zváracieho prúdu. Štandardne sú stroje osadené zásobníkmi na stlačený vzduch čo značne zvyšuje dynamiku napúšťania pneumatického valca a tým aj kadenciu zvárania. Konštrukčne sú riešené ako stavebnica, ktorá umožňuje vybrať si pre svoje potreby optimálny stroj z hľadiska spotreby elektrickej energie, tlakového vzduchu a chladiacej vody pri maximálnej zváracej schopnosti stroja. Pri výbere je možné vychádzať z týchto možností:
  • Transformátory s výkonmi 180 kVA až 250 kVA
  • Vyloženie bodovky 500 - 1250 mm
  • Vyloženie výstupkového zváracieho stroja 315 mm
  • Zváracia sila 10 až 50 kN
  • Pneumatický sysém jednotlakový, pre náročné aplikácie dvojtlakový
  • Pomocný zdvih pre optimalizáciu spotreby vzduchu a zvýšenie rýchlosti zvárania
  • Riadiaci systém bez merania (Jednoduché aplikácie) alebo s meraním a reguláciou zváracieho prúdu
  • Na objednávku inštalácia proporcionálneho ventilu s elektronickou spätnoväzbovou reguláciou tlaku, pre aplikácie vyžadujúce sledovanie zváracej sily
  • Elektromagnetický ventil na úsporu chladiacej vody (ak stroj nieje napojený na uzavretú sústavu)


Prospekt na stiahnutie
©2013 VTS.sk
Google+
created by CREAS